Asbestsanering

Wanneer u gaat verbouwen of slopen is het verstandig om te laten inventariseren of er asbest in uw woning of pand aanwezig is. Bij gebouwen van voor 1994 is dit vaak het geval. Wanneer er asbestvezels vrij kunnen komen tijdens uw verbouwing vormt dit een risico, want blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot levensgevaarlijke ziekten. 

Sinds begin jaren negentig is Wielens gespecialiseerd in het verwijderen van asbest. We treffen asbest onder andere aan in muren, daken, schoorstenen, vensterbanken en bijvoorbeeld vloerafwerkingen. Om asbest op een verantwoorde manier te verwijderen beschikken wij over vakbekwame en gecertificeerde medewerkers.

Verschillende technieken

Er zijn verschillende technieken om asbest te verwijderen, waarbij we onderscheid maken tussen een containment (binnensanering) en een buitensanering.

Een containment is een afgesloten, luchtdichte ruimte waarbinnen het asbest wordt gesaneerd. Met behulp van een onderdrukmachine is de luchtdruk in het containment lager dan de luchtdruk buiten het containment, waardoor asbestvezels binnen de ruimte blijven. Dankzij een douchesluis kunnen onze medewerkers die uiteraard beschermende kleding dragen, het containment betreden en verlaten zonder dat er asbestvezels in het milieu terecht kunnen komen. Bij een buitensanering kan er geen luchtdichte ruimte worden gemaakt. Het werkgebied wordt dan ruim afgezet en er wordt gebruik gemaakt van een (mobiele) douchesluis.

Veiligheid gegarandeerd

Asbest wordt uiteraard zo veilig mogelijk gedemonteerd, verpakt en afgevoerd. Een onafhankelijk laboratorium controleert na het verwijderingswerk of wij ons werk goed hebben uitgevoerd. Dit gebeurt voordat er wordt begonnen aan andere (bouw)werkzaamheden. Zo bent u er zeker van dat het gebied waarbinnen de asbest is verwijderd schoon is.